דילוג לתוכן

משפט המשוררת: איפה לשכת עורכי הדין?

אפריל 30, 2017

(נוסח מקוצר של כתבה זו התפרסם ב"שיחה מקומית")

ישיבה נוספת במשפט המשוררת דארין טאטור, המואשמת ב"הסתה" בעוון כתיבת ופרסום השיר "תתנגד עמי, תתנגד להם", התקיימה ביום חמישי, ה-27.4.2017, בבית המשפט בנצרת. במהלך המשפט, הנמשך כבר יותר משנה וחצי מאז מאסר המשוררת ב-11 באוקטובר 2015, חזינו כבר במחזות אבסורדיים בכל מה שקשור בשירה, תרגום והיחס לרשתות החברתיות. הישיבה הפעם הביאה לכלל אבסורד מושגי יסוד במשפט וביחס שבין עורכי הדין ולקוחותיהם.

בישיבה הקודמת, ב-28 במרץ, לאחר שההגנה הודיע "אלו הם עדי", הפתיעה התובעת, אלינה חרדאק, בבקשה להזמין עד תביעה נוסף. היא התבססה על סעיף בחוק המאפשר לתביעה לזמן "עד הזמה" כדי להפריך טענה "בלתי צפויה" שעלתה במהלך פרשת ההגנה.

הזמנת עורך דין כעד נגד לקוחתו

מה שהתובעת רצתה "להזים" היו דברים שאמרה טאטור בזמן החקירה הנגדית ביחס לחקירתה השנייה במשטרה. טאטור נעצרה בפשיטה לילית על ביתה. בחקירה הראשונית סירבה לדבר עד שיתאפשר לה להתייעץ עם עורך דין. החקירה השנייה התקיימה בשעה 9 בבוקר אותו היום לאחר שטאטור התייעצה עם עורך הדין חוסאם מוועד. בזמן החקירה עדיין לא הוציאו החוקרים את החומר מהמחשב והטלפון הנייד של טאטור והם הטיחו בה האשמות מהאשמות שונות המייחסות לה פרסומים שלא פרסמה.

טאטור הכחישה את ההאשמות באופן גורף והעלתה אפשרות כי הפרסומים הופיעו בחשבון פייסבוק מזויף על שמה. בכל החקירות הבאות, כאשר החוקרים הציגו בפני טאטור פרסומים שאכן פרסמה, היא הודתה באחריות לפרסומים אלו והסבירה את תוכנם כמחאה לגיטימית נגד פשעי הכיבוש. כאשר נשאלה בחקירה הנגדית מדוע הכחישה בתחילה את ההאשמות השיבה שעשתה זאת על סמך התייעצות עם עורך הדין מוועד שאמר לה כי מצבה קשה וכי היא עלולה להישפט לשבע שנות מאסר. בהתחשב בכך שבאותו שלב לא היה ברור כלל מה ההאשמות כנגד המשוררת, וכאשר אנו יודעים היום כי הסעיפים בהם היא מואשמת נושאים בחובם 8 שנות מאסר, נראה כי עו"ד מוועד דייק למדי לפחות בזיהוי הסכנה.

Waiting to trial 27 4 2017

מחכים לתחילת הישיבה

בקשתה של התובעת להביא את עורך הדין איתו התייעצה טאטור כעד כנגדה עוררה התנגדות עזה של הסנגור עו"ד נרי רמתי בישיבה הקודמת. הוא הסביר כי מדובר בפגיעה חמורה בחיסיון היחסים שבין עורך דין ללקוחו. חיסיון זה מהווה מרכיב חיוני ביכולת ליצור יחסי אמון וייצוג הוגן שהם בבסיס התהליך המשפטי. השופטת הסבירה כי על פי החוק משחשף הלקוח חלק ממערכת היחסים בינו לבין עורך דינו רואים בו כמי שויתר על החיסיון לגבי יחסים אלו. יותר מכך, היא הוסיפה כי משחשף הלקוח טפח, אין הוא יכול לשמר את החיסיון כרצונו לגבי חלקים אחרים.

ההחלטה לזמן את עורך הדין מוועד כעד תביעה מעוררת תמיהה לא רק בשל הפגיעה בעקרון החיסיון, אלא גם בשל העובדה שעדותו כלל אינה רלבנטית להאשמות שלגביהן נשפטת טאטור. המשוררת נאשמת ב"הסתה" וב"תמיכה בארגון טרור" בשל שיר ושני סטאטוסים בפייסבוק שהיא הודתה בכתיבתם (בנוסח הערבי המקורי) הן בחקירותיה במשטרה והן בעדותה בבית המשפט. המחלוקת כולה נוגעת לתרגום המשטרתי מערבית לעברית ולפרשנות האם בנוסח שנכתב יש משום עבירה על החוק. ההישג היחיד שיכולה הייתה התביעה לצפות מהזמנת העד הוא להציג את טאטור כשקרנית, וגם זה לא באמת רלבנטי לנושא המשפט.

מי משקר ומי מתעלל?

מרגע שהוכרז עורך דין מוועד כעד תביעה הרי שטאטור עצמה, עורכי דינה ותומכיה מנועים היו מליצור כל קשר עימו מחשש האשמה בשיבוש הליכי משפט. אולם נראה כי גם התובעת נמנעה מליצור קשר עם "העד שלה". הישיבה שנקבעה ל-12 בצהרים החלה הפעם כמעט בזמן כאשר אולם בית המשפט של השופטת במביליה היה ריק ממתדיינים מלבד התובעת, הנאשמת, הסנגורית עו"ד גבי לסקי וחבר תומכים נאמנים של טאטור. עו"ד מוועד עלה על דוכן העדים וניכר בו שאינו יודע על מה ולמה נקרא להעיד.

עוד לפני שהחל להעיד הביע עו"ד מוועד את דעתו כי על הקשר שלו לנאשמת חל החיסיון המוטל על יחסי עורך דין ולקוח ולכן הוא מנוע מלהעיד. התובעת והשופטת אמרו לו – תוך הטעיה ברורה – כי הנאשמת ויתרה על החיסיון. הוא ביקש לשאול את טאטור עצמה האם ויתרה על החיסיון, אך השופטת הבהירה לו שכעד עליו לענות על השאלות שהוא נשאל ואין ביכולתו לשאול שאלות מצידו.

עו"ד מוועד התעקש וביקש לראות את החלטת בית המשפט בדבר הסרת החיסיון. השופטת התנגדה וטענה תחילה כי אם העד יראה את החלטת בית המשפט יהיה בכך כדי לפגוע בנאשמת. עו"ד לסקי אמרה כי מצידה אין התנגדות שהעד יראה את ההחלטה, אבל התובעת והשופטת עמדו על כך שההחלטה והדיון שהוביל אליה כוללים אינפורמציה שעלולה לפגוע בעדותו של העד.

לבסוף סיכמה השופטת לעו"ד מוועד את עיקרי הדברים לשיטתה לפיה העובדה שטאטור הזכירה בעדותה עצה שנתן לה מהווה ויתור על החיסיון מצידה וכי הסרת החיסיון החלקית מצד הנאשמת מאפשרת חקירה רחבה יותר.Dareen in Nazareth court 27 4 2017

הדיון שקדם לעדות היה ארוך יותר מהעדות עצמה. בשאלתה הראשונה של התובעת היא סיפרה לעד על דברי טאטור בבית המשפט בנוגע לעצתו לה ושאלה האם הוא מאשר או מכחיש דברים אלו. עו"ד מוועד השיב כי הוא אינו זוכר את פרטי הפגישה בינו לבין טאטור אותו יום ומה ייעץ לה מבחינה משפטית. אולם הוא הוסיף כי הוא זוכר היטב את טאטור וכי מצבה בעת שפגש בה היה כה קשה עד כי הוא עצמו הזדעזע. הוא אף הוסיף כי הוא זוכר כיצד ייצג את טאטור בדיון בהארכת מעצרה בפני השופטת במביליה עצמה והסביר לה את מצב לקוחתו… הוא נראה מופתע לגלות כי גם שנה וחצי לאחר מעצרה מוצאת מערכת המשפט כל תירוץ אפשרי להתעלל בה.

בשאלה השנייה ניסתה התובעת "לחדד" את הדברים, טענה כי טאטור שיקרה בחקירתה וכי אם אכן הוא כעורך דין ייעץ לה לשקר הרי שהוא עצמו יכול להיות מואשם בהאשמות חמורות. השאלה עוררה גל התנגדויות מצד עו"ד לסקי שנדחו על ידי השופטת. עו"ד מוועד חזר על דבריו כי אינו זוכר יותר פרטים מהשיחה עם לקוחתו והסביר כי חזקה עליו כעורך דין שהוא בא לעזור לבית המשפט ולא יטעה אותו בעדות שקר.

אין לוח זמנים ומעצר הבית נמשך בלי סוף

הסתיימה פרשת העדים משני הצדדים ונותר לקבוע לוח זמנים לסיכומים ולמתן הכרעת הדין. תחילה רצתה השופטת לתת 30 יום לכל צד לכתיבת הסיכומים, אולם התובעת אמרה כי היא תהיה בחופשה למשך שבוע במהלך חודש מאי וביקשה הארכה. השופטת האריכה את המועד לכתיבת הסיכומים ל-45 ימים לכל צד. לבסוף הודיעה שהמועד למתן הכרעת הדין יקבע רק לאחר שהסיכומים ימסרו, שכן יש לצפות שהגשת הסיכומים תתאחר, לא ברור אם לפני או אחרי פגרת הקיץ של בתי המשפט. בינתיים נשארת המשוררת במעצר בית מלא ללא תאריך תפוגה.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: