דילוג לתוכן

ועידת חיפה השניה 2010 – מסמך הועדה המכינה

אוגוסט 21, 2012

מסמך היסוד של הועדה המכינה של ועידת חיפה השנייה
למען שיבת הפליטים הפלסטינים
והמדינה הדמוקרטית החילונית בפלסטין ההיסטורית
אושר בישיבת הועדה ביפו בתאריך 9.4.2010
מי היא הועדה המכינה?
הועידה המכינה של ועידת חיפה השנייה למען שיבת הפליטים הפלסטינים והמדינה הדמוקרטית החילונית בפלסטין ההיסטורית היא קבוצה של פעילות ופעילים שלוקחת על עצמה את משימת ארגון הועידה. הועדה מורכבת מפעילות ופעילים מתחומים שונים, חברות וחברים מתנועות ומפלגות פוליטיות שונות, פעילות ופעילים מתחומי זכויות האדם והחברה האזרחית ומתחומי המחקר, התרבות והאומנויות, כולם תומכי העקרונות הבסיסיים שלשמם מכונסת הועידה.
מדוע השיבה והמדינה הדמוקרטית החילונית?
בני העם הערבי הפלסטיני סובלים משלילת זכויותיהם הלאומיות והאנושיות, מהנישול, הכיבוש, הגזענות והמצור, מבלי שיראה סוף לסבל זה. באופן טבעי הסבל מוביל להתנגדות, ההתנגדות נענית בדיכוי וכל זה מוביל לסכסוך ממושך, למניעת זכויות ולמלחמות עקובות מדם. הסכסוך הנמשך יוצר סכנה הולכת ומחריפה לביטחונם של כל תושבי הארץ ועמי האזור ואף מסכן את שלום העולם.
אנו מאמינים שפתרון הסכסוך צריך להתבסס על הצדק, ולכן אנו לוקחים תחילה את נקודת מבטם של מי שזכויותיהם נשללו. על הפיתרון לענות לצרכיהם של המדוכאים ולאפשר להם לבנות את חייהם מחדש בצורה שתבטיח להם חיים בכבוד וברווחה. כתוצאה תכונן החברה הדמוקרטית בהשתתפות כולם ולטובת כולם.
השיבה
הפליטים הם אותו חלק מהעם הפלסטיני הסובל מהנטל הכבד ביותר של דיכוי ואי הצדק. הם שהפסידו את כל אשר להם כתוצאה מהטיהור האתני הציוני במהלך הנכבה ולאחריה ורבים מהם חיים מפוזרים בכל קצווי העולם. לכן בחרנו להדגיש במרכז הכותרת של הועידה את שיבת הפליטים כמרכיב הבסיסי הראשון לכל פיתרון. אנו מתכוונים לשיבה כתוכנית פעולה מעשית שתבטיח את שיבת הפליטים לכל האזורים אשר גורשו מהם. אנו רוצים בפיתרון אמיתי לבעיית הפליטים כבעלי זכות, כחלק מעם וכבני אדם. אין להסתפק לטיפול בבעיה זו בהכרה מילולית מופשטת בזכות השיבה, ללא המצאת פיתרונות מעשיים למימושה.
הדמוקרטיה
עלינו להיפטר מהכיבוש, מהאפרטהייד, מהגזענות, מהדיכוי ומהאפליה.
יש לשים קץ להשלכות ההרסניות שגרם הקולוניאליזם הציוני בתקופות שלפני קום המדינה ולאחר מכן, בכלל זה ביטול כל החוקים, המדיניות, הפעילות בשטח ומשטר השליטה הצבאית והאזרחית אשר מדכאים ומפלים על בסיס השתייכות אתנית או דת או מוצא לאומי. כמו כן אנו עומדים על הצורך להיפטר מכל תופעות דיכוי הנשים ודחיקתן לשולי החברה. שיטת המשטר צריכה להתבסס על עקרונות השיוויון בזכויות האזרחיות, הפוליטיות, החברתיות והתרבותיות של כל התושבים. השלטון צריך להפעיל בצורה קפדנית צדק בשם כל האנשים תוך לקיחה בחשבון של מגוון זהויותיהם.
אנו מאמינים כי הפיתרון הטוב ביותר לכולם הוא כי כל תושבי פלסטין ופליטיה השבים יחיו במדינה אחת דמוקרטית, ללא אפליה, שתבטיח את זכויות האדם, השיוויון, הרווחה והשותפות המלאה בבניית החברה החדשה לכל תושביה. להבטחת זכויות אלו תאמץ המדינה העתידית חוקה שתאסור כל אפליה על בסיס דת, גזע, זהות אתנית, מין, לאום או מעמד או כל גורם אחר.
החילוניות
הציונות הגדירה את אופייה של מדינת ישראל כ"מדינת יהודית" והשתמשה בעיקרון גזעני זה כתירוץ לטיהור האתני, למניעת זכות השיבה של הפליטים ולכפיית משטר של אפליה בכל תחומי החיים. בכך הפכה הדת לאמצעי דיכוי בידי המדינה – באופן הנוגד את עקרונות הדמוקרטיה הבסיסיים כמו הפרדת הדת מהמדינה.
כחלק מהעקרונות הכלליים של הדמוקרטיה אנו מציעים את חילוניות המדינה באופן שיבטיח את מלוא הזכויות לכל התושבים על זהויותיהם הדתיות והאידיאולוגיות השונות ותבטיח את חופש הפולחן והשמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות. כיוון שהחברה בפלסטין מרובת תרבויות ודתות, עולה חשיבות האופי החילוני של המשטר הפוליטי להבטחת שותפות של כל מרכיבי החברה האחת בתהליך הדמוקרטי על בסיס שוויון. מתוך אותה נקודת מוצא דמוקרטית אנו מדגישים את התנגדותנו לשימוש בחילוניות כמכשיר לדיכוי או להרחקה.
זוהי טובת הכלל
הפיתרון הדמוקרטי החילוני המוצע יאחד את כל בני העם הפלסטיני, אחרי עשרות שנים של פיצול וגלות, באמצעות ביעור כל צורות אי הצדק, הסבל והדיכוי. בכך תחל דרך חדשה של מימוש זכות ההגדרה העצמית ובניית החיים החדשים כעם חופשי במולדתו.
באותו הזמן, זה הוא הפיתרון הטוב ביותר עבור התושבים היהודים בפלסטין, אחרי כישלון הציונות בהבטחת הביטחון והשלום עבורם כמו שהשלו אותם ממשלות ישראל בזו אחר זו. ההיסטוריה כבר הוכיחה שהשימוש בהגירה היהודית להשתלטות על האדמות הפלסטיניות מובילה לסכסוך ומלחמות בלתי פוסקות. הפתרון החילוני הדמוקרטי נותן הזדמנות לתושבים היהודים להיפטר מהפריבילגיות הקולוניאליסטיות ומהתקשרותם לתוכנית ההתנחלות וממצב העוינות הנובעת מכל אלה. בכך מאפשר להם פתרון זה להשתלב באמת בארץ ובאזור כתושבים שווים ולא כמתנחלים.
זהו פתרון שנוכל להגשים במאמצינו
זהו פיתרון אמיתי המטפל בסיבות הסכסוך מיסודותיו ומצדדיו השונים. לכן פתרון זה יכול לאחד את בני העם הפלסטיני בכל חלקי המולדת והגולה ולהיעזר בתמיכה הערבית בצדקת העניין הפלסטיני. כיוון שזהו פתרון דמוקרטי המתבסס על עקרונות זכויות האדם, ביכולתו לחשוף את ערוות משטר האפרטהייד הציוני ולהרחיב ולבסס את הסולידאריות הבינלאומית העממית והממוסדת. ביכולתו גם להוות בסיס לשותפות אמיתית עם תומכי הדמוקרטיה הכנים בחברה היהודית, אלו שלא רואים ב"שלום" מזויף מפלט לשמירה על זכויות היתר שלהם אלא שואפים להצטרף למאבק נגד משטר הדיכוי.
איננו מציעים "דמוקרטיזציה של הכיבוש". אנו עומדים בפני משטר שכפה את עצמו בכוח ובשרירות לב, מתבסס על שלילת זכויות היסוד של התושבים המקוריים של הארץ ונבנה על חורבות חייהם. אנו קוראים לבניית משטר חדש מהאנשים ולמענם, משטר שיבטל את הפרויקט הציוני ויניח את היסוד לקיום פלסטין הדמוקרטית החילונית, זאת באמצעות ההידבקות בזכויות ובחרות והמאבק להגשמתן.
מטרות הועידה
• העלאת המודעות והעניין בפיתרון של שיבת הפליטים הפלסטינים והמדינה הדמוקרטית החילונית בקרב ציבורים שונים בארץ ובעולם.
• היכרות וחילופי דעות בין תומכי התכנית, במטרה להגיע לפעולה משותפת.
• כדי שהועידה לא תסתיים כהצגה חולפת של דעות ומחשבות, החלטנו להקדיש את היום השלישי והאחרון של הועידה להתייעצות בין המעוניינים בהמשך הפעילות בנושא.
לאחרונה נערכו מספר ועידות למען שיבת הפליטים הפלסטינים והמדינה הדמוקרטית החילונית. ועידת חיפה השנייה יכול לשמש כנקודת מפנה לבניית מסגרת קבועה שתפעל למען תכנית זו. לשם כך אנו מזמינים את כל התומכים בתכנית לבוא לועידת חיפה או להשתתף בכתב בהכנות או לארגן פעילויות מקבילות. מטרת כל הפעילות הזו היא הקמת קואליציה כוללת של תומכי השיבה והמדינה הדמוקרטית החילונית.
דרכי הפעולה
ועדה המכינה תפעל בדרך התייעצות, שיתוף פעולה ושמירה על שקיפות בין כל השותפים לפעולתה. הועדה תשאף להגיע להסכמות בין הדעות השונות ולא להכרעה למען עמדה אחת על חשבון אחרת.
נפעל כדי שהועידה תהיה פתוחה לשמיעת כל הדעות אשר יתכן ויקדמו את הפיתרון המוצע, ולדיון רציני ואמיץ בכל הבעיות העיקריות והקשיים אשר עומדים בדרכו של הפיתרון.
אמצעי התקשורת העיקרי של הועידה המכינה הוא רשימת תכתובת אלקטרונית. הועדה תקיים מדי פעם ישיבות פתוחות לכל המשתתפים בה להחלטה על הנושאים הבסיסיים כמו תוכנית הועידה.

הצהרה זו פורסמה גם בערבית ובאנגלית

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: